Logh: 2.Sezonun Özeti


  Sezon Özetleri (Ayrıntı İçerir. İzlemeyi Düşünenlerin Okuması Önerilmez)

Uyarı: Aşağıdaki metin uzun bir yazım ve emek sürecinin ürünüdür. Metnin herhangi bir kısmını alıntı yapan ya da tümünü kullanan kişilerin, alıntı yaptıklarını blog'a adres yönlendirmesi yaparak belirtmeleri rica olunur.
2. Sezon

Ekranın  çizim görselliğindeki kalite artışı ile daha da iyi bir seyirlik sunduğu  ikinci sezonda ön plana çıkan Hildegarde Von Mariendorf karakteri narin ve duygusal yapısı ile ilk bölümlerden itibaren Reinhard için Krickheis’ın yerini doldurmak üzere gelmiş görünüyor. Mariendorf’la sohbetten hoşlandığı her halinden anlaşılan Reinhard aralarında geçen bir konuşma esnasında Mariendorf’un “gücünüzü ve hakimiyetinizi oğlunuza geçirmek istemez misiniz?” sorusuna “benim oğlum…” diye tekrar eder ve “benden daha iyi ve yetenekli biri şu an da yerimi alabilir” diye yanıt verir.  Yang Wenli tarafından ele geçirilen İserlohn’u  geri alma çabası  ile başlayan İmparatorluk ve Federasyon arasındaki mücadelede İmparatorluğa sırtını dönen Amiral Merkatz ve askerleri Yang  Wenli ile aynı saflarda yer alırken yine Mittermayer ve Reuental yükselen iki yan figür olarak dikkat çekiyor. Bu iki karakterin geçmişini dair daha derin bilgiler veriliyor.  Öte yandan savaşta sivrilen Müller sonraki sezonlar kendisini ön plana çıkaracağı belli olan bir diğer karakter. Kanımca serinin en hoş simalarından da biri.


Güç dengelerini sonsuza dek değiştirecek olan yeni idari düzende Marki Lohangramm, başbakan sıfatıyla Lithenlade’ın boşalan koltuğunu da doldurmakta ve Şansölye yetkisini de elinde bulundurmaktadır.  Soyluların ayrıcalıklarına son verip mal varlıklarına el koyarak halkın yararına kullanması toplumun O’na olan hayranlığını ve bağlılığını daha da arttırır. İserlohn’u ele geçirme planı doğrulusunda geliştirilen Yüzen Kale Gaiseburg’un saldırısı başlangıçta iyi sonuçlar verilir. Kalede hasar oluşturmayı hatta gedik açmayı başaran ilk hücumları Casellnu ve ekibi geçiştirmekte zorlanır. ( Yang soruşturma nedeniyle orada değildir.) Kepmft kendisinden beklenemeyecek şekilde şimdiden zafer havasına bürünmüştür ve Muller’ı cümleleriyle şaşırtır. Durumu gözlemleyen Yüce Amiral Merkatz Casellnu ile konuşur ve Komutan Yang gelene kadar komutayı kendisine devretmesini rica eder. Murai, Attenboruugh ve Van Hugh’un onayı ile Merkatz’ın karşı taktiği ile Muller’in karşı saldırısı umulan etkiyi yaratmaz ve filosu bir miktar hasar alır. Kempft tarafından geri plana çekilmesi konusunda sertçe uyarılan Muller O’nun zafer konusunda gösterdiği sabırsız tutumdan ötürü şaşkındır. Merkeze bildirilen rapor Rainhard’ı tatmin etmez.  Görev konusunda Kempft’i seçtiği için hatalı olduğunu düşünür. Mittermeyer ve Reuentahl’ı İserlohn koridoruna sevk eder. Ölen bir askerden Yang Wenli’nin kalede olmadığı bilgisi geçince bunu nasıl değerlendireceğini de kestiremez. Sonuçta sancak gemisi Hyperion kale dışında görülmüştür. En nihayetinde kalenin kuşatıldığı haberi üzerine soruşturması askıya alınan Yang, Kruvazör Leda 2 ile savaş alanına ulaştığında Merkatz ve donanmasının da desteğini alararak duruma müdahil olur. 

Gaiseburg, Amiral Kempf’in de sonunu hazırlayarak, kalenin içindeki milyonlarca asker ve donanama ile yok olduğu feci bir akibete uğrar. Karşı tarafta isedüşmanın başarıyla püskürtülmesi sevinçle karşılanır. Ancak, Van Hugh ve Sandler komutasındaki filolar, çekilen ve imparatorluğa doğru dönüş yapan Muller’in peşine düştünce haberi alan Yang öfkelenir. Mittermeyer ve Reuenrthal karşısında hayli kayıp verirler. Yine de imparatorluğun  iki tecrübeli amirali de içinde Yang’ın olduğunu tahmin ettikleri diğer filoya saldırmayı sonraki bir savaş dönemine bırakarak çekilmeyi tercih ederler. Zaferleriyle yükselen Reinhard için bu sonuç tatmin duygusu yaratmaz. Ağır yaralı durumda huzuruna diz çökerek başarısızlığı için özürlerini ileten Muller’e herhangi bir ithamda bulunmaz ve sağ salim gelebildiği için memnuniyetini dile getirir. Kepmft için başarısızlığına rağmen oramirallik terfisi ve cenazede devlet töreni yapılır. Lohengramm’ın özellikle Almitzer’de Bittenfeld’e karşı gösterdiği tavır hatırlanacak olursa yaklaşımı hayli farklı ve insancıl görünmektedir. Mittermeyer ve Reuenthal arasında gelişen ilginç diyalog’da ise Mittermeyer bunu soylu bir davranış olarak nitelerken Reuenthal kendilerini Lohengramm için kullanışlı birer piyon olarak niteler ve Mittermeyer’ı hali şaşırtır. Öte yandan  alınan sonuçta Kempf’le beraber olmasına karşın Müller’e bedel ödetmeyişine Mariendorf’un engel olduğunu düşünen  Oberstain  bunu direkt Mariendorf’a sormaktan çekinmez. Mariendorf’sa bu konuda kendisinin hiçbir şey yapmadığını kararın tamamen Lohengramm’a ait olduğunu belirtir ve ardından da ekler. Ona göre Lohengram’ın tavsiyesine uyacağı tek kişi hayatta olsa sadece Kricheis’tır.  Oberstain fazlası ile romantik düşünceler olarak niteler sözlerini ve uzaklaşır. O’nun soğuk ve hesapçı tavrından rahatsız olan Hildegarde’a göre acaba Oberstain Lohengram’ın zayıf yönü gibi görünen "insancıllığını ve yumuşaklığını" arındırıp 2. Rudolph yapma beklentisinde midir? 

Bu durumumda Reinhard’ın insancıl yününe ulaşabilecek sadece bir kişi daha vardır. Lohengramm’ın onayı ile Kontes Grunewald’ı özel kalem müdürü sıfatıyla ziyaret eden Hildagarde bulunma nedenini açıklayarak Şansölye Prens Lohengramm’ın kendisi için endişelerini dile getirir. Başlangıçta Annerose ne ikametini değiştirmek ne de güvenlik artırımını onaylamak istemez. Ancak cümleler Kricheis’ın mevcut durumda yattığı yerde huzur bulamayacağı noktasına gelince ikna olur. Görüşmedeki resmiyet havası dağılınca birbirlerine karşı saygı ifadeleri dahilinde isimleriyle hitap etme konusunda anlaşırlar. 

Sezonun en dikkat çekici konusu Lohengramm’ın hâkimiyet alanın konusundaki hırsı doğrultusunda uygulamaya geçirdiği plandır. Phezzan’ın da arka planda rol aldığı Kaiser’i kaçırılması ile başlayan olaylar dizisinde 7 yaşındaki Kaiser Erwin Josef’in kendini her türlü kanunun üzerinde gören zorba Lohengramm’dan kaçarak Federasyon’a sığınır. Yıllardır "karşı oldukları ve asi olarak nitelendirildikleri" yönetmin idarecisini korumaya kalkışmak gibi absürd bir pozisyona düşen Federasyon’un özel yayınla verilen resmi bildirisi Iserlohn’dakileri hayrete düşürür. İmparatorluğun resmi Şansölyesi Kaiser tarafından atandığı belirtilen Phezzan’daki imparatorluk delegesi Rochen Von Remscheid, Merkatz ise yine resmen görevlendirilmiş savunma bakanıdır. Onun adının geçmesi Iserlohn’da yayını izleyen herkesi şaşırtır. Devlet başkanı Trunith’in de Lohengramm tarafından işkenceye maruz bırakılan küçük kaiserin korunacağını ilan etmesi Reinhard için bunu bir savaş sebebi saymasına zemin hazırlar. Artık ok yaydan çıkmıştır. Önce imparatorluk şansölyesi sıfatıyla asilerle işbirliği halindeki Erwin Josef’in resmen tahtan indirildiğini ve yerine 8 aylık prenses Caroline’in geçtiğini duyurur. Ekranda yayınladığı resmi savaş bildirgesinde ise ihtilal yanlısı kalıntı aristokrat kitlelerin destekçisi asilere yani federasyona en ağır cezayı verme kararlılığında olduğunu ilan eder. 
Logh: Uzay Haritası
 
Gerçekte Federasyon’a hakim olma arzusunda olan Reinhard açısından Özgür Gezegenler Federasyonu'na saldırmak üzere harekete geçereken görünürde yarattığı bu bahane fazlasıyla geçerli bir nedendir. Stratejik konumu nedeniyle önemli bir sorun teşkil eden İserlohn’daki Yang Wenli’nin varlığı bu kez O’nu engelleyemeyecektir de. Phezzan sözcüsü konumundaki Boltik ile kartlarını açıkça oynayan Reinhard İserlohn Koridoru yerine normalde sadece ticari geçişlerin yapıldığı Phezzan koridoru için serbest geçişin mümkün kılınmasını ister. Aslında onların hadlerini aşarak adeta kendisini küçümsediğinin farkındadır ve çıkarları için onamayı hedefledikleri kirli oyunun bedelini ödetecek ek bir planı uygulamaya koymayı aklının bir köşesine yerleştirir. Böylece Ragnorak Savaşı başlar. İlk hedef İserlohn'da Yang'ı meşgul etmektir.

Yüce Amiral Reuental, Oramiral Wahlen ve Koramiral Lennenkapmft  komutasındaki imparatorluk güçleri İserlohn’a saldırır. Yang karşısındakinin Lohengramm’ın birbirinden yetenekli amirallerinden biri ve hiç de hafife alınmayacak bir düşman olduğunu farkındadır. Hyperion’un savaş alanında inmesi üzerine Yang’ın İserlohn’dan çıktığı düşüncesine kapılan Reuenthal çok geçmeden yanıldığını anlar. Bu arada Schencopp’un önderliğindeki Rosen Ritter’ler keşif için düşman sancak  gemisine sızar. İkili çarpışma için hazırlık yapan Reuental ve Schancopp karşı karşıya gelirler ve sıkı bir dövüş yaşanır. İki tarafın askerleri odaya doluşur ve Rosen Ritterler uzaklaşır. İserlohn koridorundaki savaşta Reuentahal’in takviye güç istediği ve Mittermeyer’in donanması ile yola çıktığı hem federasyon yüksek konseyinde hem de Phezzan’da Rubinsky’e rapor edilir. Gerçekte bilinmeyense Mittermeyer’ın filosunun yönünün İserlohn değil Phezzan olduğudur. Mittermayer Phezzan’ın kontrolünü ele geçirir. Böylece uzay koridorunun bir tarafı resmen imparatorluğun eline geçmiş olur. Bewcock’tan aldığı mektup doğrultusunda Yang Wenli, mevcut durumda nasıl davranmak istiyorsa davranabileceği, sonuçlarını idarenin üstleneceğini konusunda güvence vermesi üzerine stratejik önemini kaybeden İserlohn’u terk etmeye kara verir.  Reuenthal, kalenin yüzeyde yer alan hatırı sayılır miktardaki başlığına zarar vererek sürdürdüğü yıpratma savaşı sonrası bekleme durumundadır. Yang ve donanması ayrılırken geriden bırakılmış bombaları ortadan kaldırarak kaleye girer. Neyseki düşman kale yok olmadan bombaları bulabildiği için Yang’da rahat bir soluk alır. Görünüşe göre bir şekilde oraya yeniden dönmek niyetindedir. (Galiba daha sonra kullanılmak üzere casus bir yazılı bırakıp ayrıldılar.)

Amlitzer sonrası eriyen cılız federasyon donanması, Ralph Charlsen, Paetta, Lionel Morten ve gözü pek ve deneyimli bir amiral olan Bewcock tarafından idare edilse de saatler içerisinde zaten zor şartlarda toparlanmış filolarının % 80’nini kaybeder. Bewcock hayatına son vermeyi düşünür ama Amiral Chung Wu Cheng, Yang Wenli gibi gençlerin gelecekte bir şansı olabilmesi için son ana kadar mücadele etmeleri gerektiğini söyler. Beraberindeki 5 milyon sivili aktarma konusunda yaşadığı 12 saatlik bir gecikme ile birlikte Yang Wenli donaması kaçınılmaz sonu engellemek üzere  savaş alanına ulamıştır. Böylece savaşın seyri anında değişir. Rentemario’da devam eden uzay savaşı İmparatorluğun belirgin üstünlüğü ile sona erer. Lohengramm yüksek ateş nedeniyle bir süre dinlenmeye çekildikten sonra düzelir. Hainessene’e dönen Yang Wenli ise yüce amiralliğe terfi eder ve  32 yaşında Federasyon’un en  genç Mareşali olarak tarihe geçer.

Phezzan’a gelen Lohengram, Mittermeyer ve Müller’de ile askerlerini oluşturduğu kalabalığın “Barış Kaiseri Reinhard” çığlıklarıyla karşılanır. Savunma Bakanlığı tarafından Phezzan’a askeri ateşe olarak atanan ve aynı zamanda Phezan’da soylularla görüşmeye giden Merkatz’a eşlik eden Julian’da bu keşmekeşin ortasında kalır. Konvoyla geçerken Reinhard’ı kendi gözleriyle ilk kez görür. 

Yang, federasyon yöneticileriyle yaptığı toplantıda sadece Lohengramm ortadan kaldırılırsa federasyonun varlığını sürdürebileceğini dile getirir Bir lider olarak aile sahibi olmadığı için ideallerini ve fikirlerini aktaracağı bir oğlu da olmadığından adamlarının her biri başarılı ve hayatları pahasına kendisine sadık birer amiral de olsa Lohengramm’ın ölümü durumunda bu birliğin parçalanabileceğini belirtir. Ancak böylece refah seviyesi yükselen ve düzen sağlanan imparatorluğun iç savaşa düşeceği ve yine halkın acıya sürükleneceği gerçeğinden mutluluk duymaz. Sonrasında bir kez daha Lohengramm’ı durdurmak üzere filolarının başına geçer. Yolculuk devam ederken hayli konuşma zorluğu çekerek Frederica’ya evlenme teklif etmeyi başarır. Savaştan sonra evlenmeye karar verirler. Frederica’ya derin  bir hayranlık besleyen Julian için bu şaşırtıcı bir haberdir. Her ikisi için de iyi dilekler diler. 

Tatmin duygusundan uzak  Ragnorak  sonrası Yang’ın kendisini savaş alanına çekme niyetini anlayan Reinhard O’na istediğini vermek üzere yeni bir strateji belirler. Böylece ezeli rakibini tarihin sayfalarından silmek için kendi filosuyla harekete geçmeye ve bir nevi kendisini yem olarak kullanmaya karar verir. Öncelikle Reuenthal’e Uruwashi gezegenini kuşatıp devasa sayıdaki filonun ikmal ve ihtiyaç sıkıntısını çözmesini emreder. Diğerleri de uzayın belirli noktalarına dağılacak ve Yang Wenli gözükene kadar O’nu yalnız bırakacaktır. Amiraller bu plana şiddetle karşı çıkar ama Reinhard kimseyi dinlemeye yanaşmaz. (Reuenthal bu noktada ya geri dönmezsek ne olur diye düşünür! Asilik sanırım doğasında var:) 

Reinhard ve Yang’ı karşı karşıya getiren ve iki tarafın kozlarını paylaştığı, sezonu da sonlandıran Varmillion Savaşı 25 milyon insanın ölümü ile sona erer. Savaş, Yang ve Reinhard’ın sancak gemilerini karşı karşıya getirir. Lohengramm’ın hayatı Yang’ın dudaklarından çıkacak tek bir saldırı emrine kalmışken tam da o anda Federasyon yönetiminden saldırıyı sonlandırma emri gelir. Çünkü sadece saatler önce Mariendorf’un önerdiği bir plan doğrultusunda Mittermayer sonrasında plana dahil olması için önerdiği Reuental ile birlikte başkent Heinessen’i kuşatmıştır. Reinhard düşmanının sunduğu zaferi alayla, gülerek kabul edecektir. Yang Wenli tüm askeri güçleriyle teslim olmadan önce Amiral Merkatz’a ayrılmasını önerir. Merkatz'la birlikte, Rosenritter’e mensup federasyon güçleri de dahil yaklaşık 10 binden fazla asker de beraberinde gider. Yeniden bir araya gelinceye dek Federasyon’un kurtuluşu adına gizli bir güç olarak bir yerlerde saklı kalacaklardır. Böylece imparatorluk açısından kesinleşen zaferin ardından Yang Wenli ve Reinhard Von Lohengramm ilk kez yüz yüze görüşme için bir araya gelirler. Reinhard’in kendisine katılma önerisini nazikçe reddeden Yang izin verilirse emekli olacağını belirtir. (Kanımca serinin peçok hayranı için en sabırsızlıkla beklenen anlardan biriydi. Estetik olarak da harika çizimlere sahipti. Yapımcılara ve emeği geçen herkese müteşekkirim bunu için :) 

Özgür federasyonun hükümet temsilciler ve askeri kanadının üst düzey yetkilileri son kez bir araya gelir. Yüzsüz Trunith, Artemis gerdanlığını yok ederek Heinessene’i savunmasız bırakan Yang Wenli’yi niteliksiz ve beceriksiz olmakla suçlar ama Bewcock savaş zamanı ortada gözükmeyenin asıl kendisi olduğunu, Yang Wenli’nin ise mevcut durumda hayatını ortaya koyarak elinden geleni yaptığını hatırlatır. Trunith’i hemen orada temizlemek ister ama anında odayı dolduran Dünya Örgütü mensupları tarafından etkisiz hale getirilir. Resmen imzalanan ve İmparatorluğu Yüce Amiral Paul Von Oberstein’ın Federasyonu ise Trunith’in temsil ettiği Barlat Barış Antlaşması ile Özgür Gezegenler Federasyon’u fiilen sona erer. Aslında yaklaşık 300 yıldır imparatorlukça tanınmadığı halde bu antlaşma ile tanunmış da olur. Heinessen’in  askeri denetimi için Reuental’ı düşünen Reinhard’ın fikrine Oberstain karşı çıkar. Ona göre de aynı Mariendorf’un da içten içe tam olarak sebebini çözemediği bir tehlike sezinlediği Reuental tehlikelidir. Lohengramm,  Lennekampft’ın atanmasını onaylar. Erwin Josef’in tahtan indirilerek yerine seçilen son veliaht dokuz aylık kraliçenin vasisinin tahtan feragati imzalamasının ardından Reinhard Von Lohengramm tahta geçer. Tarihe yeni İmparatorluk takvimi not düşülürken Lohengramm Hanedanlığı da başlamış olur.
Share on Google Plus

About Emeraude

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.
    Blogger Comment

0 yorum:

Yorum Gönderme