Logh: 3.Sezonun Özeti

  Sezon Özetleri (Ayrıntı İçerir. İzlemeyi Düşünenlerin Okuması Önerilmez)

Uyarı: Aşağıdaki metin uzun bir yazım ve emek sürecinin ürünüdür. Metnin herhangi bir kısmını alıntı yapan ya da tümünü kullanan kişilerin, alıntı yaptıklarını blog'a adres yönlendirmesi yaparak belirtmeleri rica olunur.
3. Sezon

Lohengramm hanedanlığının başladığı Yeni İmparatorluğun 1. yılında üç kilit noktada artık üç isim yer almaktadır. Uzay Filoları Komutanlığı Mittermeyer'a, Genel Kurmay Başkanlığı Reuenthal'a ve Ordu Bakanlığı ise Oberstein'a verilmiştir. Aynı zamanda mareşalliğe de yükselmiş olan bu üçlü imparatorluğun askeri gücününün sevk ve idaresinde yetkili yegane kimselerdir. Diğer konsey amirallerinin tümü de yüksek amiralliğe terfi ederek emirleri altına daha alt rütbedeki amiraller verilmiştir. Lange ve Silverberche gibi yetenekli bulduğu kişileri hükümette üst düzey yetkiler verir. Kaiser Lohengramm idari anlamada daha kolay ve merkezi olacağını düşünerek başkanti Odin’den Phezzan’a taşımaya kara verir. 

Eski yıllarda görülen şatafattan uzak yapılan kutlama Dışışlari Bakanı olarak görevlendirilen Franz Von Mariendorf tarafından düzenlenir Bu kutlamayı takiben Federasyonda da ise Yang Wenli ve Frederica Greenhil’in düğünü gerçekleşir. Çift sivil bir yaşam sürmeye başlar. Oramiral Wahlen, Dünya Tarikatı adlı örgütün (Earth Sect) arka planda yer aldığı Baron Heinrich Kummel’in evinde gerçekleştirilen suikast girişimine karşılık Terra'yı (Dünya) kuşatmak üzere görevlendirilir. Aynı dönemde Phezzan'ın işgali sonrası Heinessen'e dönmeye çabalarken aynı gemide karşılaştığı De Ville aracılığı ile tarikatın arlığını keşfeden Julian düğünden hemen sonra dünyaya gitmiş ve örgütün içine sızmıştır. Sonrasında Julian ve beraberindekiler kuşatma sırasında imparatorluk güçlerine yardım eder. Vahlen’in gösterdiği dostluk ve nezaket sayesinde Odin’i görme  arzusundaki Julian bu beklentisini gerçekleştirme imkanı bulur. Bu arada Muller, Varmillion’da filosuyla Kaiser’i  neredeyse yok olmak üzere iken hayatını kurtardığı için büyük amiralliğe yükselir ve onurlandırılır. Artık "Demir Kule" olarak anılacaktır.

Yang ve Frederica yeni sivil hayatlarını imparatorluğun sıkı gözetimi dahilinde sürdürmektedir. Cazellnu gibi bir kaçı hariç pek çok yüksek rütbeli subay görevinden azledilmiş haldedir. Birlikte Cazellnu ve ailesine rutin ziyaret yaparlar. Ancak Merkatz’ın hayatta olduğuna dair yayılan bir dizi söylenti gözlerin yeniden Yang Wenli’ye çevrilmesine neden olur. Yeni bir askeri oluşum meydana getirip İmparatorluğu’a karşı ayaklanma planladığı söylentileri halk içinde dalga dalga yayılır. Ardından Yang, Federasyon askeri işerinden sorumlu Lennekampft tarafından (Obertain’la yaptığı görüşme ve ondan aldığı talimat doğrultusunda) tutuklanır. Plana göre Yang Wen-li Odin’e getirilecek ve her türlü olası anti barış hareketi için kullanılamayacaktır. Oluşan durum zamanı geldiğinde O’nu ortadan kaldırma bahanesini sağlayacaktır. Tutuklama sonrası mutfak önlüğünü bir kenara atan Frederica üniformasını giyer ve silahını doldurur.

Yang’ın tutuklandığını Frederica’dan öğrenen Attenborough ve Schonkoppf’u da harekete geçer. Önce Lennekampft’ı ardından da Federasyon’un idaresi için hükümette Trunith’in yerini almış görünen ancak bir idareciden çok kukla durumdaki  Joan Lebello’yu kaçırırlar. Tutuklu bulunduğu karargâhta Yang’ı ölümün eşiğinden kurtaran Frederica, Rosen Ritter’den oluşan ve başını  Schonkopf’un çektiği askeri güçle birlikte Heinessen’i terk eder. Merkatz ve beraberindekilerin oluşturduğu donanmayla buluşan Yang ve beraberindekiler böylece geçen birkaç ayın ardından bir kez daha karargâhta bir araya gelirler. Lebello burada kendisi ile aynı kaderi paylaşıyor gözüken Lennekampft ile karşılaşır. Kaiser Reinhard’a karşı uygun bir açıklama sunamayacağı için utanç duyan Lennekampft kendini asar. Bu beklenmedik durum isyancı durumundaki Yang Wenli’yi bir imparatorluk idarecini öldüren ve diğerini de rehin tutan konumuna düşürür. Yang artık Heinessene’in kendisi için dönülecek bir yer olmayacağını üzülerek kabul eder.  Daha önce askeri dehasını kanıtladığı, birliğin bir parçası iken tam da o günlerde bağımsızlığını ilan eden El Fecil’e gider. 

Öte yandan Lennekampft’ın ölümünü bahane eden Kaiser Lohengram komutasındaki dev donanma Heinessene’e saldırmak üzere harekete geçer. Eski savaş kurdu Amiral Buckok ise ülkesi için bir kez daha savaşmak üzere federasyon donanmasının başına geçmeye karar verir. Tarihe Marr-Adetta Savaşı olarak geçecek savaş patlak verir.

Yapacakları için acilen güvenli bir üsse ihtiyaç duyan Yang’ın ikinci durağı ve şu anda Lutz komutasındaki İserlohn'a dönmeye karar verir. Eski istihbaratçı Bagdash'ın yarattığı haberleşme karmaşası Lutz’un imparatorluktan gelen saldırı emrini göz aradı etmesine neden olur. Emrini hiçe sayan Lutz’a fazlasıyla öfkelenen Kaiser Lohengramm, iletişimde yaşanan bir sorun ya da olası bir federasyon planı ile yaratılmış bir istihbarat karmaşası ihtimalini dile getiren danışmanı Artur von Streit ve Özel Kalem Müdürü Hildagarde Von Mariendorf tarafından sakinleştirilir. En sonunda Yang’ın hilesi işe yarar ve Lutz donaması ile kaleden ayrılır. Uygulanan taktik çerçevesinde (ayrılırken bıraktıkları bir çeşit yazılımla) iletişim, kale giriş kapıları  ve Thor Çekici’nin kullanımını devre dışı bırakılır. Rosen Ritter’ler bir kez daha hareket geçer. Yapılan kara harekatında Julian’in da katıldığı kanlı mücadele sonrası kalenin kontrolü bir kez daha Yang Wenli tarafından ele geçirir. 

Heinessene’deki birlik donanması bir kez daha üniformasını giyen Emekli amiral Buckok’un önderliğinde uzaya doğru yola çıkar. Öte yandan devam eden Marr-Adetta Savaşı, İmparatorluğun kesin ve ezici üstünlüğü ile devam eder. Kaiser Lohengramm, Sekreter Mariendorf’un teslim önerisini yerinde bulsa da kendisi için zayıflık göstergesi şeklinde yorumlanacağı gerekçesi ile çağrıyı Mittermayer'a yaptırır. Ama güçlerinin neredeyse tamamını yitiren Buckok kabul etmez. Savaş federasyon güçlerinin yenilgisi ve tamamen yok edilmesi ile sonlanır. Zafer üzerinde üç saat geçmiştir ki İserlohn’un kaybedildiği haberi ile Kaiser Lohengram bir kez daha öfkeden çılgına döner. Federasyon’a son darbe için donanmanın rotasını Heinessene’e yöneltir. Heinessene’de ise savaşın kaybı sonrası Joan Lebello  az sayıdaki öfkeli ordu güçleri tarafından öldürür. Kaiser Lohengramm, Mariendorf’un sert ve merhametsiz yaklaşımda bulunmaması tavsiyesine uyararak Heinessene semalarında Yeni İmparatorluğun hakimiyetini ilan eder. Böylece 237 yıllık Özgür Gezegenler federasyonu sona erer.

Bu arada sonunda Lange’ın faaliyetleri meyvesini verir ve iç işleri tarafından yapılan soruşturma çerçevesinde Reuenthal evinde aldığı Elfirede Von Kohlrausch ilgili olarak soruşturmaya tabi tutulur. Özel hayatı ile gündeme geldiği için rahatsızlık duyan Reuenthal, Muller’den Kaiser’le görüşme ayarlamasını ister. Tarihin Reinhard’a denk zeka ve beceride gösterdiği Reuenthal, Kaiser’in tüm sorularını tereddütsüz yanıtlar, hatalarını kabul eder ve durumu gündeme taşıyan harbiye bakanı ve kendisini toplantıda paylayıp kapı dışarı ettiği için kin güttüğünü tahmin ettiği Lange hakkındaki düşüncelerini de belirtmekten çekinmez. Reinhard olaydan çok da rahatsız olmuş gözükmez. 5 yıl önce bir gece yarısı ilk kez ziyarete geldiği günü anımsayıp anımsamadığını sorar. Reuenthal elbette anımsamaktadır. O yağmurlu gece, Baron Flegel nedeniyle yaşanan bir olay sonrası tutuklanan Mittermeyer için o zamanlar hala Musel soyadını taşıyan Oramiral rütbesindeki Reinhard’dan yardım istemek için gelmiş ve sorununu çözmesi halinde her ikisinin  tüm zeka ve becerileriyle hizmetinde olacaklarının sözünü vermiştir. Tüm sözler söylendikten sonra Kaiser, kararını bildirene kadar Reuenthal'ı geçici olarak Genel Kurmay Başkanlığı görevinden aldığını ve sorumluluğu Müller’e yerine getireceğini belirtir.

Hakimiyetin birinci ayında Patriot şövalyeleri ve Dünya örgütünün işbirliğinde Yeni Topraklar olarak isim değiştiren Federasyon eski başgezegeni Heinessene’in büyük bir kısmını harap eden büyük bir yangın felaketi yaşanır. Kaiser Reinhard merkez binasından alelacele çıkartılır. Karmaşa Mittermayer, Reuental ve Muller tarafından en iyi biçimde bertaraf edilir. Özellikle Reuenthal'ın faaliyetleri göz doldurur. Sorumluların etkisiz hale getirilmesinde merhamet gösterilmez. Oalyların yatışmasının ardından hakkındaki suçlama nedeniyle bir dizi yaptırım ve ceza beklentisinde olan Reuenrtal için Kaiser kararını bildirir. Genel Kurmay Başkanlığı görevinden alarak önce herkesi belirgin bir hayal kırıklığı yaşatsa da sonrasında ve Reuental’in kendisi de dahil herkesi şaşırtan bir diğer kararla Federasyon genel idaresine atar. Yeni konumu  ve emrine verilen askeri güçler de göz önüne alındığında ile Reuental beklenenin aksine İmparatorluğun en güçlü 2. Kişisi konumuna yükselir. Genel kurmaya ait sorumluluk ise artık direkt Kaiser tarafından yürütülecektir. Kaybedilen Iserlohn’un geri alınması için Fahrenheit ve Bittenfield  görevlendirilir.

İdari merkezin Phezzan’a taşınması amiraller arasında soru işaretidir. Geride kalan Odin’e bundan sonra ne olacaktır. Ayrıca Odin’de kalan ve Kaiser için yegane önem taşıyan Kontes Gunewald nasıl korunacaktır? Kaiser’in ne eşi ne de varisi olmadığı içim ölümü halinde tahta geçecek yegane kişi olan kontesin güvenliği bu anlamda büyük önem taşımaktadır. 

Kaiser’in hakimiyetindeki bir diğer yer olan Phezza’da ise yapılan terör saldırsı sonrası askeri denetimde yer alan Lutz, Oberstain yaralı kurtulurken Silverbenche’in hayatını kaybeder, siber kolu nedeniyle seremoniye geciken Wahlen saldırıdan kıl payı kurtulur. De Ville önderliğinde Dünya Tarikatı, Yang ve Kaiser arasında gerçekleşebilecek bir barış görüşmemesinin meydana gelmemesi ve her ikisinin mutlak bir savaşta karşı karşıya olması beklentisi ile bir dizi planı uygulamaya koymaktadır. Phezzan’daki büyük yangında sadece bir hafta sonra Heinessene’de bir akıl hastanesinde çıkan gizemli bir yangın sonrası Adrew Fork ortadan kaybolur.

Kaiser beraberindeki geniş amiral gücü ve sayıca üstün donamasıyla evreni birleştirme ülküsünün önündeki tek engel olarak gördüğü Yang Wenli ile son kez karşılaşmak üzere yola çıktığından tarihe Koridor Savaşı olarak geçen ve taraflar için bir dizi trajediyi de beraberinde getiren savaş başlar. İserlohn ’un geri alınması yolunda Fahrenheit ve Bittenfield, Yang ve Merkatz’ın uyguladığı plan doğrultusunda yanılgıya düşer ve kararsız kalırlar. Yang bir hile mi yapmakta yoksa gerçekten harekete mi geçmeyi planlamaktadır. Sonuçta harekete geçmeye karar verirler. Bir zamanlar aynı saflarda savaşmış olan Fahrenait ve Merkatz için her ikisin de birbirini tartmasını gerektiren bir mücadele olacaktır bu. Savaşta Yang’ın üstünlüğü bir kez daha belirginleşir. Bittenfield yanlış karar verdiğini anlasa da artık geri dönüşü olmadığının da farkındadır. Her iki amiral de  savaş deneyimlerine karşın hatırı sayılır miktarda kayıp vererek çekilmek zorunda kalırlar. Tarafların girdikleri son mücadele Fahrenaite’ın sonunu hazırlar

Heinessene filosundan arta kalanlar ile direkt Yang’a katılmak üzere Fischer Patorichev ve Murai komutasındaki ek filo sayesinde donanma gücünü arttıran Yang, İserlohn ve El Fecil arsındaki bölgeyi özgürleştirebilirse elindeki kozla Kaiser’le pazarlık yapabileceğini umar ve bu doğrultuda imparatorluk güçleriyle koridor arasındaki dar alanda gerçekleştirmeyi mücadele etmeyi planlar. Bu arada Iserlohn’daki savaş için güzide amiralleri ve yeni simalarla yola çıkmış olan Kaiser kendisini beklemedikleri ve dahası  Fahrenait’ın ölümü ile sonuçlanan ilk hezimeti duyunca öfkeden çılgına döner. Iselohn’da Amiral Merkatz Lipstadt’a soylular için omuz omuza çarpıştığı Fahrenaite’ın ölümünü için yas tutarak yapılan toplantıya katılamayacağını bildirir ve yerine temsilen yaverini gönderir. Ahtapot misali er taraftan ilerleyen ve saldıran imparatorluk donanmasına karşı filoların bir bütün halinde saldırması halinde hiç kurtulma şansı olmayacağını çok iyi bilen Yang tek avantajını yani koridor darlığını kullanarak sıkı bir mücadeleye girer. İmparatorluk sayıca ezici üstünlüğüne rağmen savaş alanı donamaların sevk ve idaresini zorlaştırır ve uygulanan taktikler çoğu zaman sonuçsuz kalır. İkinci tecrübeli komutan Steinmetz de ateş hattında hayatını kaybeder. Reinhard yenemediği tek insanı ezebilmek adına olduğu kadar "egosunu tatmin" adına çıktığı bu yolda umduğunu bulamaz. Bir ara Mittermeyer’ın sancak gemisinin vurulduğu ve Uzay Filoları Komutanı'nın öldüğü haberi kanallar aracılığıyla Brunhild’a ulaşır ve Reuental bembeyaz kesilerek sendeler.  Reinhard biraz da şaşırarak fark eder ki o  ikisi arasındaki dostluk kendisi ve Kricheis arasındaki dostluğun bir diğer örneğidir. Neyseki Mittermeyer’ın "Valhalla kapılarının henüz kendisine açılmadığını ve hala hayatta olduğu"nu bildiren mesajıyla herkes rahat bir soluk alır. Koridor Savaşı sayı üstünlüğüne rağmen Kaiser ve amiralleri açısından hiçte umdukları gibi devam etmemektedir ki böylesi bir mukavemet hiçbirisi için beklenen bir şey değildir. Demir Kalkan Muller’den sonra Bittenfeld’ın yenilgiye rağmen tutkulu şekilde savaş alanına dönüşü Yang’ı şaşırtır. Hatta Kara Mızraklılar kendilerinin bile savaş karmaşasında anlayamadığı bir bicimde düşmana zarar verirler. Amiral Fischer’ı taşıyan gemi ile bağlantı kaybedilir. Tecrübeli komutan bu savaştan geri dönemez ve ölümü Yang için Buewcock’tan sonra en ağır darbe olur. 

Uzun ve yorucu geçen savaş özellikle Kaiser’in birbirinden becerikli amirallerinin taktikleri doğrultusunda Yang ve beraberindekiler için fazlasıyla çetin geçer. Tarafları fiziksel anlamda da fazlasıyla yoran mücadelede beklenmedik bir gelişme olur ve Kaiser’in savaşı sonlandıran bir görüşme için hazır olduğu mesajı İserlohn’a ulaşır. Yang, mücadelenin masada yapılacak pazarlık kısmına gelindiği için rahat bir soluk alır. Çünkü hem askeri anlamda erimiş hem de ihtiyaçlarını göremez hale gelmişlerdir. Gerçekte ise Kaiser aniden yükselen ateş sonrası bilincini kaybetmiştir. Uyandığında Mariendorf’a rüyasında Kricheis’ın kendisini azarladığını ve savaşa son verip Yang’a dostça muamele etmesini istediğini söyleyerek onu fazlasıyla şaşırtır. Sonuçta savaşı sonlandırma konusunda başka hiç kimsenin ikna edemeyeceği bir şekilde bunu bir ölü başarmıştır. Durum donanmadan saklanır. Iserlohn’da da herkes yorgunluğun etkisi ile olduğu yere yığılır.

Bu aşamada görüşmeye Yang bizzat gitmeye karar vermesi uzun tartışmalara neden olur. Ama tersi durumda gönderilecek bir vekil direkt görüşme isteğindeki Kaiser’ı gücendireceği gibi barış görüşmelerini de askıya almasına neden olabileceğinden devam edecek bir sonraki savaşta artık hiç kimsenin canlı çıkamayacağı gerçeğini vurgular. Ona eşlik edecek kişi konusunda uzun süre tartışılır. Frederica hastalandığı için revirde yattığından kadro dışı kalırken Julian’da sonradan şükrederek hatırlayacağı üzere Yang’ın tercihi olmaz. Kaleden küçük bir gemi ile ayrılır. Gidişinin üzerinden  üç gün geçmiştir ki Boris Konew Isrlohn ile bağlantı kurarak akıl hastanesinden kaçan Adrew Fork’un Yang Wenli’ye suikast hazırlığı içinde olduğunu bildirir. Durum iletişim kanallarındaki manyetik dalgalanma nedeniyle hemen iletilemese de haber Yang’ın gemisine sonunda ulaşır. Haberi uyumak için uyku hapı almışken öğrenen Yang Wenli uykusundan feragat edip köprüye dönmek durumunda kalır. Bu arada bağlantı kuran İki İmparatorluk gemisi de koruma için gönderildiklerini bildirir. Fork’un bulunduğu gemi vurularak yok edilir. Bu her şeyin sonu gibi gözükse de durum hiç de öyle değildir. Kurulan bağlantıda Kaiser’e gidişte kendilerine eşlik etmek üzere emir aldıklarını bildiren yetkililer şahsen tanışmak için gemiye giriş izni isterler. Topu politik duruş gerektirdiği için El Fecil Başkanı Romsky’ye atan Yang zaten hala uyku mahmurudur. Gemideki sivil El Fecil temsilcileri tarafından karşılanan grup ise ne yazık ki asıl suikast timini oluşturmaktadır. Yaşanan çatışmada Yang’ı koruyan ve güvenli bir çıkış odaya yönlendiren Fyodor Patorichev ve Rainer Blumehardt önderliğindeki Rosen Ritter mensubu askerler birer birer ölür. Çıkış için nereye gideceğini kestiremeyen Yang –muhtemelen uykulu olmanın da verdiği yavaşlıkla- hızlı hareket edemez suikastla görevli biri tarafından fark edilir ve bacağından vurulur. Sonrasında ana damardan aldığı bu yaranın yarattığı kan kaybı sonucu ölür. Schonkopf, Julian ve Rosen Ritter’e mensup askerler de geriden yola çıkarak Yang’ın gemisine ulaşır. Ancak Julian, Yang’ı bulduğunda artık çok geçtir. Dünya tarikatından izleri gören Julian çaresizlik ve pişmanlık içinde dünyaya yaptıkları yolculuk ve yaşananların ardından sırf bir nevi onlar arı kovanına çomak soktuğu için mi Yang’ın hedef seçildiğini düşünür ve kendini suçlar.

Share on Google Plus

About Emeraude

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.
    Blogger Comment

0 yorum:

Yorum Gönderme